Aanbestedingsbeleid

 

Aanbesteden brengt strenge regels met zich mee. Het is van uiterst belang dat u zich goed laat adviseren op dit gebied. Als EMC maken wij inzichtelijk welke procedure van aanbesteden voor uw behoefte van belang is. Hierbij denkt u aan timing: welke kostensoorten moeten op welk moment in de markt bevraagd worden.

 

 

Uiteindelijk is het van belang dat de aanbesteding die gedaan wordt, rechtmatig is. Uw accountant doet de controle van de aanbestedingsrechtmatigheid en kijkt hierbij naar de inhoudelijke keuzes die gemaakt zijn en de ingenomen posities tijdens het inkoop- en aanbestedingsproces.

 

 

Doelstellingen

 

Met een goed inkoop en aanbestedingsbeleid streeft u meerdere doelstellingen na. Wij geven u graag wat voorbeelden die aansluiten op gemeentelijk beleid.

 

 • Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed.
  Hiermee leeft u bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid na. De inspanningen en uitgaven dragen daadwerkelijk bij aan de realisatie van het beoogde doel. En daarnaast koopt u efficiënt en effectief in. Ook staan de kosten in redelijke verhouding tot de opbrengsten. Daarbij houd  u zicht op voldoende toegang voor ondernemers tot opdrachten.

 

 • Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn.
  Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met Inkoop. Continu wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis, de marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. Het streven naar professioneel opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in een betrokken inkoopambitie, slagvaardige besluitvorming, adequaat risicomanagement en in wederzijds respect.

 

 • Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs-kwaliteit verhouding.
  Bij het inkopen van Leveringen en Diensten is het mogelijk interne en andere (externe) kosten betrekken in de afweging. De kwaliteit van de in te kopen leveringen en Diensten speelt hiernaast een belangrijke rol.

 

 • Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau
  Inkoop is ondersteunend aan het gehele prestatieniveau van uw organisatie

 

 • U stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel uzelf als voor ondernemers.
  Zowel U als ondernemers verrichten veel administratieve handelingen tijdens het inkoopproces. U verlicht deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria te stellen en door een efficiënt inkoopproces uit te voeren.

 

 

Neem vrijblijvend contact op om uw eigen doelstellingen binnen het inkoop en aanbestedingsbeleid vast te stellen.

 

Neem contact op

 

 

bron: https://decentrale.regelgeving.overheid.nl