Aanbestedingsprocedure

 

 

In uw organisatie is een behoefte ontstaan voor een dienst of product. Bij aanbesteden zijn er wettelijke regels vastgesteld die ervoor zorgen dat u de juiste manier van aanbesteden volgt.

 

Daarnaast zijn er fases en stappen die doorlopen moeten worden om te zorgen dat de aanbesteding volgens wet en regels goed verloopt.

Zo is op 1 juli 2016 de aanbestedingswet 2012 ingegaan. Deze wet geldt voor alle (semi-) publieke instellingen en voor alle aanbestedingen in Nederland. Voor zowel boven de Europese drempelbedragen als daaronder bevat deze wet regels voor de aanbestedingen. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden.

 

De wet gaat uit van 4 basisprincipes die ook eerdergenoemd zijn in het inkoopproces:

 1. Non-discriminatie: Er mag geen onderscheid gemaakt worden in nationaliteit
 2. Transparantie: Volledig inzicht en informatie over de aanbesteding wordt aan de ondernemers verschaft
 3. Gelijke behandeling van ondernemers: Elke ondernemer krijgt dezelfde informatie en wordt hetzelfde behandeld.
 4. Proportionaliteit: De eisen van de aanbesteding staan in verhouding tot de omvang van de opdracht en de nodige werkzaamheden.

 

Meerdere fases

 

Zoals bij het inkoopproces uitgelegd, werkt het aanbestedingsproces met meerdere fases. Al in de voorbereiding zult u merken dat het een proces is waarbij u geregeld evalueert en mogelijk uw opdracht bijstelt.

EMC is gespecialiseerd in het begeleiden van al de stappen en hun bijbehorende fases. Wij begeleiden u van het begin tot het eind en nemen zoveel mogelijk uit handen. Belangrijke keuzes maakt u en adviseren wij waar we het mogelijk zien.

 

 

Fase 1: Voorbereiden inkoopopdracht

 

Tijdens de voorbereiding van de opdracht zijn er vaste stappen die op papier gezet worden en op volgorde moeten worden doorlopen. Over de inhoudelijkheid van deze stappen gaan wij graag met u in gesprek. Hieronder geven wij weer waar u aan denkt;

 

 • Inkoopbehoefte
 • Aanbestedingsregels
 • Aanbestedingsplicht
 • Inkoopstrategie
 • Beleidsdoelen bij inkoop
 • Vormgeven van een opdracht
 • Opstellen (sub)gunningscriteria
 • Opstellen selectiecriteria
 • Specificeren
 • Markt betrekken bij specificatie
 • Mogelijke aanbestedingsprocedures
 •  Kiezen aanbestedingsprocedure
 • Voorbereiding afronden

 

 

Fase 2: doorlopen aanbestedingsprocedure

 

Binnen de wet en regelgeving kiest u, met eventueel advies van EMC, voor de meest efficiënte procedure die bij uw organisatie en inkoopbehoefte past. Ook hier worden vaste stappen gevolgd binnen de procedure en wordt de aanbestedingswet 2012 nauwkeurig gewaarborgd. De stappen die doorlopen worden zijn:

 

 • Aankondigen
 • Aanmelden
 • Selecteren
 • Inschrijven
 • Gunnen
 •  Afronden

 

 

Fase 3: Uitvoeren opdracht

 

De uitvoeringsfase volgt na het aanbesteden en het sluiten van de overeenkomst. Het is van uiterst belang dat de overeenkomst van beide kanten gevolgd wordt. Indien u een aanzienlijke wijziging in de opdracht wilt uitvoeren, betekent dit dat de gehele aanbestedingsprocedure opnieuw gevolgd moet worden.

 

 

Om een optimaal resultaat te bereiken zijn contractmanagement en -beheer cruciaal. Hiermee beheerst men risico’s, prestaties van de leverancier bewaakt en kan kostenreductie gerealiseerd worden bij goede monitoring.

 

 

Heeft u een aanbestedingsvraagstuk en te weinig kennis in huis? Schroom niet om EMC aan het roer te zetten. Wij zijn er om u te faciliteren in de weg naar een goede overeenkomst.

 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op

 

 

Bron en meer info: www.pianoo.nl