Inkoopproces

 

Wanneer er een degelijke inkoopstrategie is bepaald, wordt er een inkoopproces geschreven. Deze wordt volledig toegespitst op de eerdere adviesrapporten in combinatie met uw wensen en mogelijkheden binnen uw organisatie.

 

Door alle fases van het inkoopproces zo strak mogelijk in te regelen, is het vaak mogelijk ook daar nog een kostenbesparing op te maken. De Spend Analyse, Inkoopstrategie en het Inkoopproces wordt voor u uitgevoerd.

Privaat of publiek

 

Bij het inkoopproces dient u rekening te houden met de regels op de markt. Bij een publieke organisatie dient er gezorgd te worden dat de algemene beginselen van objectiviteit, gelijkheid, transparantie, non-discriminatie en proportionaliteit gewaarborgd worden. Hierdoor verloop de inkoop bij een publieke organisatie net anders dan bij een private.

 

Alle elementen die van belang zijn bij de inrichten en ondersteunen van uw organisatie heeft EMC in huis. Denkt u hierbij aan: ontwikkeling inkoop en beleidskader, benchmarks en monitoring.

 

Drie fases van inkoop

 

Wij leggen u graag beknopt uit wat de drie fases van inkoop inhouden.

 

Fase 1

In fase 1 wordt de opdracht voorbereid. Hierin stelt u vast wat u moet inkopen, wordt de markt verkend en worden de inkoopstrategie en -voorwaarden vastgesteld. Hierbij bepaalt u of u moet aanbesteden en welke regels dat met zich meebrengt. U stelt eisen vast en hoe de opdracht gespecificeerd moet worden richting te markt.

 

Fase 2

In de tweede fase wordt de aanbestedingsprocedure doorlopen. Als publieke organisatie dient de opdracht volgens. (Europese) procedures op de markt gebracht te worden.
De procedure van aanbesteden wordt gekozen, er wordt bepaald welke partijen een aanbieding mogen doen en de gunning vindt plaats op de partij die het beste bij uw opdracht aansluit. Uiteindelijk wordt het geheel vastgelegd in een overeenkomst.

 

Fase 3

In fase 3 wordt de opdracht uitgevoerd. Wanneer er sprake is van een raamovereenkomst worden verdere afspraken of overeenkomsten gesloten. Tijdens deze fase wordt gewaakt of de opdracht volgens de eerdergenoemde specificaties wordt uitgevoerd. Er wordt gefactureerd en geëvalueerd.