BVP Procedure

 

BVP, Best Value Procurement, wordt ook wel prestatie-inkoop genoemd. Het is een manier waarop bij inkoop rekening gehouden kan worden met de beste waarde. BVP is geen wettelijk vastgelegde Europese of Nederlandse aanbestedingsprocedure.

 

Bij Beste Value worden de eisen aan de inschrijvers versoepeld. Dit om te zorgen dat de inschrijvers hun expertise kunnen laten zien tegen de prijs die daarbij past. Het zorgt aan de kant van de opdrachtgever dat niet iedere stap (aangezien de stappen substantieel verminderd zijn) gecontroleerd hoeft te worden.  Voor de inschrijver is het voordelig dat er beperkte kosten zijn in de aanbestedingsfase. Hiermee wordt een meer onderscheidend vermogen tussen de inschrijvers mogelijk gemaakt.

 

Vier fasen

 

Binnen een BVP procedure worden er minder eisen gesteld vanuit de opdracht en aan de mogelijke kandidaten. Om dit in goede banen te leiden wordt de procedure in vier fasen onderverdeeld:

 

  • Voorbereiding
  • Beoordeling
  • Concretisering
  • Uitvoering

 

De selectie en de gunning wordt in de tweede fase, beoordeling, uitgevoerd. Indien u als aanbestedend bedrijf kiest voor de BVP procedure, dient deze wel te voldoen aan de regels voortvloeiend uit de aanbestedingswetgeving.
EMC begeleid u bij dit traject en zorgt dat de benodigde fases doorlopen worden. Er wordt getoetst op de regelgeving en hiermee gezorgd voor een consistent proces. Heeft u vragen welk aanbestedingsproces voor u het beste is? Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies en samenwerking.

 

 

Neem vrijblijvend contact op