Vervoer op maat

 

Bij vervoer op maat denkt u aan leerlingenvervoer of vervoer voor medewerkers die collectief of individueel vervoerd dienen te worden.

 

EMC verzorgt voor u het gehele traject van deze aanbesteding voor de juiste vervoerder.

 

Doelgroepenvervoer

 

Voornamelijk zijn het gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het verschaffen van verschillende vormen van vervoer op maat. Ook wel doelgroepenvervoer genoemd. In de aanbestedingstrajecten hiervoor wordt niet alleen naar het kostenaspect gekeken. EMC is zich bewust van het belang van kwaliteit in deze sector.

 

 

Neem contact op voor meer informatie