Ziekteverzuim

 

Het ziekteverzuim binnen uw SV – organisatie wilt u graag soepel geregeld hebben. Wanneer u niet inzichtelijk heeft waar u staat in de markt en wat de werkelijke last is binnen uw organisatie, kan dit een zorgenkind worden.

 

SV-Benchmark

 

EMC verzorgt benchmarkrapportages speciaal toegespitst op uw organisatie en uw SV-Peers. Als onderdeel van de arbodienstverlening verstrekken wij u gegevens zoals het verzuimpercentage, verzuimduur, meldingsfrequentie en de benchmark van deze drie. Geheel overzichtelijk en helpen u de juiste conclusies te trekken over mogelijke vervolgstappen.

 

 

Neem vrijblijvend contact op