Duurzame energie

 

Voor veel van onze klanten is het belangrijk dat de energie die zij afnemen op een duurzame manier wordt opgewekt. EMC vindt transparantie in het opwekken van energie uitermate belangrijk.

 

Groene of grijze energie

 

Bij het aangaan van een nieuw energiecontract geeft u als afnemer aan welke wensen u heeft omtrent groene of grijze energie.

 

Groene energie is opgewekt uit duurzame energiebronnen. Hierbij denkt u snel aan windmolens en zonnepanelen. Ook via aardwarmte, biomassa en waterkracht is groene energie op te wekken.

 

Grijze energie wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals gas, olie en steenkool. Deze kunnen uitgeput raken, maar zijn op dit moment nog steeds effectieve energiebronnen die veel gebruikt worden.

 

Duurzame voorkeur

 

Heeft u een voorkeur voor duurzame energie? EMC zoekt voor u de beste èn de meest voordelige oplossing.

 

 

 

Neem vrijblijvend contact op